Etter at den endelig rapporten fra statsforvalteren var klar, har Helfo i flere uker hatt saken til behandling.

Englegård behandlingssenter ble Helfo-godkjent som Fritt Behandlingsvalg-leverandør (FBV-leverandør) i 2018, og har mottatt nær 40 millioner kroner i refusjoner fra staten siden de åpnet.

Etter den knusende rapporten fra statsforvalteren ved årsskiftet, hvor det ble avdekket flere alvorlige lovbrudd og uforsvarlig drift av rusbehandlingsinstitusjonen, har Helfo hatt saken på bordet.

Etter det Tvedestrandsposten kjenner til har Englegård behandlingssenter i dag fått beskjed fra Helfo om at de trekker tilbake godkjenningen, og at Englegård ikke lenger vil motta refusjoner fra dem.

Saken oppdateres.