Endret skoleskyssen: Sandøya-mamma Ida har fem minutter på seg til å levere i barnehagen, før hun må rekke rutebåten

Av hensyn til elevene ved den nye videregående skolen har AKT framskyndet rutetilbudet med 10 minutter. På Sandøya betyr det at småbarnsforeldrene har fem minutter på seg fra de levere i barnehagen til rutebåten går.