En utbyggingsplan som får skryt: - Godt gjennomarbeidet og saklig formulert

Grunneiere: Roald Nilsen (i rød jakke) og Frank Nodland er grunneiere på Flauberg og ønsker å komme i gang med bygging av fritids-boliger. Her er de på en befaring med politikerne i fjor. Utbyggingsområdet ligger på en høyde, der flere tomter har sjøutsikt. Arkivfoto

Grunneiere: Roald Nilsen (i rød jakke) og Frank Nodland er grunneiere på Flauberg og ønsker å komme i gang med bygging av fritids-boliger. Her er de på en befaring med politikerne i fjor. Utbyggingsområdet ligger på en høyde, der flere tomter har sjøutsikt. Arkivfoto

Byggeplaner i sjønære områder møte ofte motstand og innsigelser fra myndighetene. Planen om ni hytter og en bolig på Sandøya er et unntak. her gir Fylkesmannen i stedet skryt.

DEL

Kommende tirsdag tyder mye på at politikerne vil godkjenne reguleringsplanen som legger opp til at det kan bygges ni fritidsboliger og en helårsbolig på Flauberg på Sandøya.

Vegårsheiinger

Det er tre grunneiere som står bak planen. Brødrene Håvard, Roald og Bård Nilsen fra Vegårshei eier tre tomter, mens Frank Nodland eier fem. I tillegg er den en grunneier som har en tomt.

Dersom politikerne sier ja, er de alle ett steg nærmere hyttedrømmen. Det første som vil skje, er at det legges vann og avløp inn til området.

Vegårsheiinger: Brødrene Håvard, Roald og Bård Nilsen har familiær tilknytning til Sandøya. Nå ønsker brødrene å bygge hver sin hytte på høyden Flauberg.

Vegårsheiinger: Brødrene Håvard, Roald og Bård Nilsen har familiær tilknytning til Sandøya. Nå ønsker brødrene å bygge hver sin hytte på høyden Flauberg.


Skryter av planen

Flere naboer protesterte kraftig da utbyggerne og politikerne var på befaring i april i fjor. De har fått gjennomslag for noen endringer, og nå ser kritikken ut til å ha stilnet.

Verken fylkeskommunen eller Fylkesmannen har kommet med innsigelser i høringsprosessen. Tvert i mot skryter Fylkesmannen av planen og mener den er fyldig, godt gjennomarbeidet og saklig formulert.

- Plankartet er lettlest og klart, står det også i Fylkesmannens uttalelse.

Kommunedirektøren i Tvedestrand støtter dette, og anbefaler at planen kan godkjennes.

Strenge krav

Det er imidlertid svært strenge føringer for hva som kan gjøres i området. I prosessen som har pågått siden befaringen for et drøyt år siden, er planen blitt mer detaljert i forhold til byggegrenser og hvordan hyttene skal tilpasses i terrenget og landskapet.

Alle bygg skal dessuten ha jordfarger tilpasset stedet de står på. Hvite innramminger, eller vindskier, er ikke tillatt.

Ubetydelige

Området som skal bebygges ligger ikke langt unna Sandøykilen.

Selv om området vil bli noe berørt av i utbyggingen, mener kommunedirektøren at Flauberg likevel beholde sin funksjon som romdannende element i landskapet.

- Konsekvensene av tiltakene sett fra sør (Raet og skjærgårdsparken) og fra nord for det overordnende landskapsbildet, anser vi som ubetydelige, uttaler kommunedirektøren.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken