Elg på E18

Politiet melder om elg på innsiden av viltgjerdet langs E18 på Østerholtheia.