Stanser all jakt på egen eiendom etter E18-avgjørelsen

Av

Allerede om et drøyt år kan byggingen av nye E18 forbi Eksjø være i gang. Det vil ha svært uheldige konsekvenser for viltet i omårdet, mener grunneier Astrid Myhre.