Tvedestrands ordfører deltar i Brennpunkt-program: - Jeg snakker om eiendomsskatt

NRK forbereder sin valgkampdekning av kommunevalget 2019. I den forbindelse har Brennpunkt-redaksjonen laget et eget program om eiendomsskatt.