Slik vil rådmannen redusere prishoppet på eiendomsskatt

Nye regler slår negativt ut for huseiere i Tvedestrand. Nå foreslår rådmannen tiltak for å redusere prishoppet.