13 har fått varsel om befaring

Åmli kommune vil nå ut på befaring på eiendommer som ikke tidligere er taksert i forbindelse med eiendomsskatt.