Grunneier har levert oversikten over ulovlige arbeider

Gunnar Oddne Waagestad har nå levert en oversikt over hva som er gjort av terrenginngrep, hva som skal gjøres, og hva han hadde søkt om i forkant. Nå blir det opp til politikerne om grunneieren må varte opp med en full reguleringsplan for Waaland gård.