Nye Veier vil bygge ny E18 østover smalere enn dagens vei - sparer én milliard kroner

Sist uke møttes de åtte kommunene i plansamarbeidet for ny E18 med Nye Veier AS på Brokelandsheia. Der kom veibyggerselskapet med et motorvei-light-forslag.