Jan Dukene (TTL): - Hus og hjem trumfer uberørt natur

På initiativ fra Torleif Haugland (KrF) vil formannskapet på befaring i den foreslåtte korridoren til ny E18.