Raset på E18: En vurdering av strekningen snart klar

Geolog Ole Nesse i Statens Vegvesen sier bergveggen langs Songestrekningen stedvis er i dårlig forfatning. Nå jobbes det med å finne ut hva som eventuelt må gjøres i nærmeste fremtid.