Fylkesrådmannen går imot Nye Veier og velger Kroktjenn

Fylkesrådmannens innstilling kommer frem av papirene til fylkesutvalget sitt møte neste uke.