Dette huset er det første som rammes av nye E18 østover

Kommunedelplanen er enda ikke vedtatt, men Nye Veier er allerede i gang med å innløse eiendommer langs nye E18 østover.