Statens vegvesen vil ha denne løsningen ved Nygård

Etter at gang- og sykkelveien ved Nygård ble åpnet for biltrafikk, har det oppstått flere farlige situasjoner. Nå foreslår Statens Vegvesen flere tiltak.