E18-premiss fra Vegårshei: Tunnel

Av

Da styremøtet for interkommunalt plansamarbeid E18 Tvedestrand-Dørdal foregikk under coronavennlige forhold på skjerm onsdag, hadde ordfører Kjetil Torp (KrF) med seg innspill og viktige premisser fra Vegårshei.