Ønsker å innrede låve med soverom, kjøkken og bad: Politikerne ble bedt om å si sin mening

Eierne har brukt betydelige midler på å oppgradere bygningene på landbrukseiendommen. Nå står låven for tur.