Brannvesenet på tilsyn ved Dypvåg skole: Jobber ikke godt nok for å ivareta brannsikkerheten

Østre Agder Brannvesen fant tre lovbrudd da de var på tilsyn ved Dypvåg skole i februar. Brannvesenet konkluderer blant annet med at skolens systematiske sikkerhetsarbeid ikke er ivaretatt.