(Kragerø Blad Vestmar)

Den 52 år gamle finansdirektøren fra London var gjest på Kragerø Quality Resort i sommer. Kvelden fredag 15. juli kjørte han en golfbil på golfanlegget, hvor politiet holdt promillekontroll. De stanset 52-åringen som hadde høy promille.

– Trodde det var lov

Kjøreturen på golfanlegget førte til at 52-åringen nylig måtte returnere til Norge, for å forklare seg i Nedre Telemark tingrett i Skien.

I retten erkjente finansdirektøren straffskyld og saken gikk også som en såkalt tilståelsessak, hvor kun dommer og et rettsvitne er tilstede. 52-åringen sa at han ikke var klar over at det var forbudt å kjøre golfbil med promille på et lukket anlegg i Norge.

– Uaktsom

Tingrettsdommer Gustav Søvde konstaterer at 52-åringen burde ha satt seg inn i reglene rundt dette, hvis han var usikker.

– Etter rettens vurdering må siktedes uvitenhet her vurderes som uaktsom. Det bør være allment kjent at å kjøre et motorisert kjøretøy med så høy promille vil utgjøre et fare- og skadepotensiale. Dersom man er usikker på hva rettstilstanden er på et område når man er på ferie i et annet land vurderer retten at det er uaktsomt ikke å undersøke dette nærmere. Siktede har etter sakens opplysninger også bodd i Norge tidligere, heter det i dommen.

Tatt hensyn

Som kjent regnes boten for fyllekjøring ut fra årsinntekt, og normalt er standarden halvannen ganger brutto månedsinntekt. Påtalemyndigheten mente at dette også burde gjelde i denne saken.

Den 52 år gamle finansdirektøren har en årsinntekt på 2,5 millioner norske kroner, og dermed kunne han ha risikert en bot på over 300.000 norske kroner. Her har imidlertid Søvde tatt hensyn til at fyllekjøringa skjedde med en golfbil som har lav hastighet og et betydelig mindre skadepotensial enn en personbil. Han har derfor satt boten til 125.000 kroner.

Må sone 14 dager

– Retten er kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i 14 dager. Det er i skjerpende retning lagt vekt på den høye promillen.

Etter rettens vurdering har kjøringa medført fare for både fører og passasjerer i egen golfbil, folk i andre golfbiler og fotgjengere. Det er mulig at den traseen som siktede kjørte først og fremst er beregnet på golfbiler, men ikke desto mindre har politiet i den halvtimen de hadde kontroll notert at det passerte flere personer til fots i tillegg til sju golfbiler, heter det i dommen.

Foruten om fengselsstraffen og boten, er 52-åringen fradømt førerretten for en periode for to år, regnet fra datoen fyllekjøringa skjedde. Hva det vil si for førerretten hans i hjemlandet sier dommen intet om.

Nå må 52-åringen uansett snart besøke Norge for tredje gang på kort tid, når han skal sone de 14 dagene i fengsel.