Dødsfall på Vegårshei: - Kan ikke utelukke at det er korona-relatert