Dette og fire andre blåskjellanlegg i Tvedestrand kan bli fjernet for eiers regning

Selskapet Agder Mussels AS, som eier flere blåskjellanlegg i Tvedestrand, har fått krav om å fjerne anleggene innen 8. november. Venstres June Marcussen frykter at det ikke vil skje, og ønsker nå å løfte saken opp på høyeste politiske nivå.