- Dette er veldig positivt for oss som utbyggere

Ordfører Kjetil Torp jubler for en helt ny "tidsregning" på Vegårshei: Nå er det private aktører som tenker profitt som bygger ut sentrum, fremfor at det er kommunen som tar seg av boligutbyggingen.