Det skjer noe rart med antall koronasyke på sykehusene. Ekspertene vet ikke hvorfor

Flere korona-pasienter havner på sykehus – men respiratorene forblir ubrukte.