- Det går mye i korona, men mye anna au

Tore Johansen og Oddvar Pedersen tar sjansen på å lufte seg litt på kafé. - For Bonzo er dette viktig, påpeker Tore.