- Det får være måte på

Trond Blindheim jobber mye med markedsføring og forbrukeratferd. - Noen ganger tar det slike vendinger, sier han.