Det er viktig å bevare gamle bygg, men samtidig må det være mulig å bruke sunn fornuft

Et flertall av politikerne i Teknikk, plan og naturutvalget har bestemt at Marianne Fløistad ikke får lov til å rive låven på tunet hennes på Eidbo.