- Det brenner kraftig, med store, åpne flammer. Folk løper som jo-jo-er her

Østre Agder brannvesen avdeling Åmli rykker ut torsdag ettermiddag.