- Det å snakke med hverandre er ikke noe nederlag, heller tvert i mot

Lars Langmyr har fått noen telefoner etter at han tilbød seg å snakke med de som måtte streve i en tid preget av frykt for koronavirus og sosial distanse mellom mennesker.