Deres valgfag er å hjelpe andre

Niendeklassingene er på plass for å gjøre en innsats.