↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 42 125

Besøksadresse

Harvelandveien 5
4849 ARENDAL
  1. Beskrivelse

Hjemmeoptikk.no AS ble etablert i desember 2019. Vi er en uavhengig optikerforretning, som eies og drives av Lisbeth Nylund og Jan Brekke. Optiker Jan Brekke (tidligere eier av Interoptik Brillehjørnet AS) har lang fartstid innen optikerfaget. Han er også eier av Skytterbriller.no AS, og er landskjent for sin ekspertise innen syn og skyting.

Hjemmeoptikk startet med grunntanken og formål at ALLE skal ha tilgang til en optiker. Har du nedsatt mobilitet eller av andre grunner ikke ønsker å dra til en optisk forretning, får du mulighet for en synsundersøkelse hjemme i stuen eller på institusjon.

Vi tilbyr hjemmebesøk, men grunnet Covid 19 vil besøk på institusjoner avventes inntil videre.

I vår optiske virksomhet her på Harveland, har vi derimot nå anledning til å foreta synsundersøkelser. Er du frisk og symptomfri fra Covid 19, er du hjertelig velkommen til både synsundersøkelse og til besøk i vår nye brillebutikk.

Hjemmesynsprøve
En hjemmesynsprøve tas alltid av en autorisert offentlig godkjent optiker. Dette foregår i vante og trygge i omgivelser i ditt hjem eller på institusjon/sykehjem. Vi medbringer vårt utstyr, som krever liten plass. Du får god tid, og vi starter med innledende samtale vedr. dine synsproblemer. Din egen brille kan måles med medbrakt utstyr. Det benyttes videre en autorefraktor, dvs. en maskin som måler elektronisk synet ditt. (Dette er en verdifull måling spesielt i tilfeller med demente pasienter). Ut fra denne målingen får vi indikasjoner på styrken din, som testes videre i en prøvebrille du får på nesen. Vi ser også på øyets netthinne og linse (skiakop/oftalmoskop), for å avdekke øyets tilstand, event. sykdommer. Til slutt foretas en øyetrykkmåling med Icare kontaktonometer.