Kan miste støtten til ungdomsprest og prostidiakon

Av

Prost Ragnhild E. Floberg håper kommunen viderefører støtten til prostidiakon og ungdomsprest.