Det har ikke vært utført det jeg vil kalle godt politisk håndverk

Av

Om vegstykket Fjellheim - Moland.