En stemme til SP er en stemme til Senterpartiet og tjenester nær folk!

Av