De kommunale veiene er med å binde bygda sammen

Av