Upraktisk begravelsestidspunkt

Av

Skal vi legge føringen for/ta hensyn til arbeidstider, i forhold til begravelsestidspunkt?