Xtra-lista - det korte programmet og de lange linjene

Av

Svar til Birger Eggen, Høyre og alle andre som ønsker å forstå vårt politiske prosjekt.