Når man må tvinge folk til å bo et sted så har noe sviktet

Av

Det er trist å lese Ragnar Ettestøls leserinnlegg om boplikt i Tvedestrandsposten 31.7.