Vi går til valg på sterkere fellesskap som gir trygghet og muligheter til alle.

Av

Sterke fellesskap gjør Norge tryggere. Vi er på vårt beste når vi stiller opp for hverandre, når vi løser de viktigste oppgavene sammen. Dette er grunnbjelken i Arbeiderpartiets politikk, og dette er gjennomgående i vårt program.