Ser ikke politikerne i Xtra-listen hva som skjer på utsiden av kommunegrensen?

Av

Leser at Xtra-listen frykter at både identitet og arbeidsplasser vil gå tapt om grensene flyttes.