Knut Aall mangler kunnskap om hvilket regelverk som gjelder i Lyngør

Av