Det har vært et vedvarende press på pleie- og omsorgskapasiteten i Tvedestrand de siste årene

Av

krF vil ha mer fokus på de eldre i kommunen.