Legemangelen på Heia - dette mener Tvedestrandsposten