Fakta om middagsutlevering i Tvedestrand kommune

Av

FrP etterlyser et tilbud som allerede finnes, skriver ansatte ved Strannasenteret..