Svar til Per Fossing: Min mening er at slik innsats heller burde snakkes frem enn tråkkes ned

Av