Søppelkonteinerne fra RTA er til husholdningssøppel!

Av

Det kan virke som at ikke alle er klar over hva slags søppel som kan kastes i søppelkonteinerne i Sagesund, eller hvem som skal bruke disse.