Utbedring av Hammeren ved Næs Verk kan få konsesjonskraftmidler!

Av