Hvorfor legge lokk på utviklingen på Lyngør?

Av

Knut Aall skriver i et leserinnlegg i lørdagsavisen at Lyngør er noe mer enn et sysselsettingstiltak. Dette er vi ALLE enige i, men det er vel ikke det denne debatten som bl.a. Håndverkerforeningen har tatt opp dreier seg om.