Utrolig nok ledes fremdeles en del av biltrafikken i bygda Holt over på gang- og sykkelsti

Av