Det er ingen skam å snu

Av

Jeg vil på det sterkeste anmode kommunestyret om å be Tvedestrand Vekst AS stoppe arbeidet med å regulere enda et kommunalt hyttefelt ved Hagefjorden.