Avvis eller utsett sak om hytter og brygger i Vakil

Av

Åpent brev til politikerne i teknikk, plan og naturutvalget: